Festés, Hõszigetelés - Rovex Kft.

Gyakran ismételt kérdések

Mi legyen a szerzõdésben?

Különbözõ Vállalkozói szerzõdésformákat ma már találni az interneten. Megrendelõ és Kivitelezõ ki kicsoda, Megrendelõ mit rendel meg, Kivitelezõ mit végez el, szükséges anyagokat ki biztosítja. Ha megrendelõ biztosítja az anyagokat, Kivitelezõnek milyen anyagfelhasználásba kell beleférnie.

 
Számlázási, fizetési feltételek, mikor kell Megrendelõnek fizetnie és mennyit, ehhez a Kivitelezõnek pontosan mit kell teljesítenie. Fizetési határidõ, - számla benyújtása után Megrendelõ mikorra köteles fizetni.

 
Feltétlenül kerüljön be a szerzõdésbe, hogy Kivitelezõ, az építési területet látta, szerzõdéses munka elsõ osztályú, gyártói elõírások, Magyar Építõkémia és Vakolatszövetség Irányelve szerinti elvégzéséhez szükséges minden szükséges információ rendelkezésére állt, munkálatokról építési naplót kötelezõen vezeti.

 
Kivitelezési határidõ, - Kivitelezõnek mikorra kell a szerzõdött munkát elvégeznie. Ha nem történik meg a teljesítés, milyen kötbéres szankciók érvényesíthetõek. Határidõs teljesítéshez Megrendelõnek vannak e feladatai, amiket teljesíteni kell.

 
Megrendelõ részérõl ki fogja ellenõrizni Kivitelezõ munkáját. Általában rendszergazda cégek üzletkötõi, képviselõi kérés esetén kijönnek megnézni a munkálatokat, észrevételt tesznek, ha kell. Legyen írásos nyoma, legjobb az építési napló, mert probléma esetén (megfelelõ minõségû anyag, jó kivitelezõ választás esetén nem lesz probléma), rendszergazda garanciát (ez csak az anyagra vonatkozik, beépítésre nem) könnyebben tudjuk érvényesíteni.

 
Szerzõdésben Kivitelezõ sikeres teljesítésének legyen feltétele az átadási dokumentáció összeállítása, átadása – munka elvégzése után, számla benyújtás elõtt vagy azzal egy idõben, Kivitelezõtõl kérni kell az alábbi dokumentumokat, s azok legyen aláírva, hitelesítve, cégszerûen valamint, Kivitelezõ jogosultsággal rendelkezõ Felelõs mûszaki vezetõje által is. (Felelõs mûszaki vezetõk jegyzéke interneten keresztül elérhetõ www.mmk.hu) a dokumentációnak tartalmazni kell:

 
Kivitelezõi nyilatkozat – Kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje nyilatkozik, hogy a szerzõdött munkát,

 

Nyilatkozat mellé, (szerzõdésben kössük ki, hogy kivitelezési munka lépéseit fényképekkel dokumentálja) csatolja a Kivitelezõ szerzõdéses munkája közben azzal kapcsolatban végzett tevékenységrõl készült szakmai jellegû fényképeket elektronikus formában min. 3.0 megapixeles képminõségben.

 

Felhasznált, beépített anyagok jegyzéke, minõségi tanúsítványaik, függetlenül attól, hogy ki szerezte be rendszeranyagokat.

 

Keletkezett hulladék elszállítására, elõírt módon történõ letárolására vonatkozó dokumentumokat, hulladékkezelési lapokat, törvényben rögzítet t formában és módon.

 

Karbantartási utasítást, garanciajegyet. – karbantartási utasításnak ki kell terjedni minden olyan tevékenységre, amelyet a Megrendelõnek idõszakosan el kell végeznie ahhoz, hogy a jogszabályban vagy szerzõdésben rögzített idõn belül, (szerzõdött nem lehet kevesebb, mint a jogszabályi) garanciális probléma esetén élni tudjon garanciális javításra vonatkozó jogával. A külön jogszabályban meghatározott esetekben elkészített energetikai tanúsítvány a szervizkönyv mellékletét képezi. Az építmény tulajdonosa jó karbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény jó mûszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és rendeltetésszerû és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani. Pl. ez homlokzat hõszigetelése esetén, jelentheti a rugalmas (szilikon) tömítések évenkénti ellenõrzését, szükség szerinti felújítását, vagy az lyukas ereszcsatornáról homlokzatra csepegõ nedvesség megszüntetését, ez kifejezetten télen a homlokzati vakolat lefagyásához vezethet.

 

Lezárt, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján vezetett építési napló másodpéldánya, még akkor is, ha elvégzett volumen, feladat jellege miatt rendelkezés nem indokolja.