Festés, Hőszigetelés - Rovex Kft.

Gyakran ismételt kérdések

Mi legyen a szerződésben?

Különböző Vállalkozói szerződésformákat ma már találni az interneten. Megrendelő és Kivitelező ki kicsoda, Megrendelő mit rendel meg, Kivitelező mit végez el, szükséges anyagokat ki biztosítja. Ha megrendelő biztosítja az anyagokat, Kivitelezőnek milyen anyagfelhasználásba kell beleférnie.

 
Számlázási, fizetési feltételek, mikor kell Megrendelőnek fizetnie és mennyit, ehhez a Kivitelezőnek pontosan mit kell teljesítenie. Fizetési határidő, - számla benyújtása után Megrendelő mikorra köteles fizetni.

 
Feltétlenül kerüljön be a szerződésbe, hogy Kivitelező, az építési területet látta, szerződéses munka első osztályú, gyártói előírások, Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség Irányelve szerinti elvégzéséhez szükséges minden szükséges információ rendelkezésére állt, munkálatokról építési naplót kötelezően vezeti.

 
Kivitelezési határidő, - Kivitelezőnek mikorra kell a szerződött munkát elvégeznie. Ha nem történik meg a teljesítés, milyen kötbéres szankciók érvényesíthetőek. Határidős teljesítéshez Megrendelőnek vannak e feladatai, amiket teljesíteni kell.

 
Megrendelő részéről ki fogja ellenőrizni Kivitelező munkáját. Általában rendszergazda cégek üzletkötői, képviselői kérés esetén kijönnek megnézni a munkálatokat, észrevételt tesznek, ha kell. Legyen írásos nyoma, legjobb az építési napló, mert probléma esetén (megfelelő minőségű anyag, jó kivitelező választás esetén nem lesz probléma), rendszergazda garanciát (ez csak az anyagra vonatkozik, beépítésre nem) könnyebben tudjuk érvényesíteni.

 
Szerződésben Kivitelező sikeres teljesítésének legyen feltétele az átadási dokumentáció összeállítása, átadása – munka elvégzése után, számla benyújtás előtt vagy azzal egy időben, Kivitelezőtől kérni kell az alábbi dokumentumokat, s azok legyen aláírva, hitelesítve, cégszerűen valamint, Kivitelező jogosultsággal rendelkező Felelős műszaki vezetője által is. (Felelős műszaki vezetők jegyzéke interneten keresztül elérhető www.mmk.hu) a dokumentációnak tartalmazni kell:

 
Kivitelezői nyilatkozat – Kivitelező felelős műszaki vezetője nyilatkozik, hogy a szerződött munkát,

 

Nyilatkozat mellé, (szerződésben kössük ki, hogy kivitelezési munka lépéseit fényképekkel dokumentálja) csatolja a Kivitelező szerződéses munkája közben azzal kapcsolatban végzett tevékenységről készült szakmai jellegű fényképeket elektronikus formában min. 3.0 megapixeles képminőségben.

 

Felhasznált, beépített anyagok jegyzéke, minőségi tanúsítványaik, függetlenül attól, hogy ki szerezte be rendszeranyagokat.

 

Keletkezett hulladék elszállítására, előírt módon történő letárolására vonatkozó dokumentumokat, hulladékkezelési lapokat, törvényben rögzítet t formában és módon.

 

Karbantartási utasítást, garanciajegyet. – karbantartási utasításnak ki kell terjedni minden olyan tevékenységre, amelyet a Megrendelőnek időszakosan el kell végeznie ahhoz, hogy a jogszabályban vagy szerződésben rögzített időn belül, (szerződött nem lehet kevesebb, mint a jogszabályi) garanciális probléma esetén élni tudjon garanciális javításra vonatkozó jogával. A külön jogszabályban meghatározott esetekben elkészített energetikai tanúsítvány a szervizkönyv mellékletét képezi. Az építmény tulajdonosa jó karbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani. Pl. ez homlokzat hőszigetelése esetén, jelentheti a rugalmas (szilikon) tömítések évenkénti ellenőrzését, szükség szerinti felújítását, vagy az lyukas ereszcsatornáról homlokzatra csepegő nedvesség megszüntetését, ez kifejezetten télen a homlokzati vakolat lefagyásához vezethet.

 

Lezárt, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján vezetett építési napló másodpéldánya, még akkor is, ha elvégzett volumen, feladat jellege miatt rendelkezés nem indokolja.