Festés, Hõszigetelés - Rovex Kft.

Gyakran ismételt kérdések

Honnan tudom, hogy a Kivitelezõm, elõírás szerint készíti el homlokzat hõszigetelését, vakolását?

A homlokzat hõszigetelése összetett feladat. Azért is igényel nagy körültekintést és odafigyelést, mert különbözõ anyagok össze, egymásra építésével alakítjuk ki a végleges felületet a homlokzaton. Jó munka eredménye ként, egy olyan hõszigetelõ és hõszigetelést védõ réteget tudunk kialakítani, amely akár 20 évig is ellenálló lesz a környezeti hatásokkal szemben.

 

Legfontosabb szempont, mint már korábban említettük az, hogy a felület, amire a szigetelõ réteget felragasztjuk, megfelelõ minõségû legyen. (ez az alapja a szigetelésnek)

 

Fentiekre mindenképpen kellõ figyelmet kell fordítani, mert ha a szigetelõ lemez felragasztása nem megfelelõ minõségû, 2-3 éven belül az a fedõ homlokzati vakolaton fog megmutatkozni. Az épületet illetve a homlokzati felületeket, melyekre a hõszigetelõ lemezeket fel kell erõsíteni, a munkák meg kezdése elõtt vízszintesen ki kell zsinórozni, és le kell függõzni.

 

A falra csak kifejezetten erre a célra megfelelõ hõszigetelõ anyag kerüljön felragasztásra! Amennyiben nem homlokzati szigetelõ lapokkal dolgozik a kivitelezõ az a Teljes hõszigetelõ rendszer idõ elõtti tönkremeneteléhez vezethet. Homlokzati lapok gyártása, mint polisztirol, mint szálas anyagok tekintetében más-más eljárással készül, mint egyéb rendeltetésû hõszigetelõ anyagok esetében. (Ebbõl kifolyólag más-más tulajdonsággal is bírnak.)

 

Függõleges homlokzati falak hõszigetelési munkájának megkezdése elõtt, már tisztában kell lenni azzal is, hogy lábazati részeket hogyan fogjuk kialakítani. Lábazat hõszigetelésére csak arra alkalmas zártcellás (XPS) polisztirolszigetelést lehet beépíteni. (Kék, Zöld, Rózsaszín szín gyártótól függõ)

 

Lábazat kialakítása során, figyelembe kell venni az itt fellépõ mechanikai és nedvességi igénybevételeket. A lábazati részen, melynek magassága min. 30 cm kell, legyen. Itt a homlokzat jóval nagyobb nedvességnek (felfröccsenõ esõvíz) van kitéve. Az esõvizet a homlokzattól el kell vezetni (járd, szivárgó, stb.). Lábazat fõ jellemzõje, hogy a hõszigetelés általában az épület vízszigetelésére kerül. A lábazati csatlakozás kialakításánál Lábazati indító profilt kell vagy lehet használni. Lábazati profil és az alapfelület közötti, egyenetlenségbõl származó hézagokat tömören ki kell tölteni. Lábazati profil esetén a lemezeket közvetlenül a profilba kell helyezni.
Ha a hõszigetelés a terepszint alá húzódik, sajátos követelmények lépnek fel. Mind a terepszint átmeneti tartományával, mind a pince alagcsövezésével és víz elleni szigetelésével kapcsolatos szerkezeti megoldások különleges eljárásokat igényelnek:
Visszaugró lábazat esetén a homlokzati hõszigetelést lábazati profilról ajánlott indítani. Ebben az esetben a homlokzati hõszigetelõ lapok vastagsága nagyobb a lábazati lapokénál. A lábazati erõsítõ és felületképzõ rétegek a lábazati profilnak ütköznek. A fokozott igénybevétel miatt a lábazati részen ajánlott a kettõzött üvegszövet felhordása (2 rtg.)
Lábazati sík átmenettel és elkülönített vakolat esetében azonos vastagságú lábazati és homlokzati szigetelõ lapokat kell alkalmazni. Az erõsítõ réteg mindkét szigetelõ lemezre egy síkban felhordható, míg a felületképzõ réteg elkülönített a lábazat és a homlokzat esetén.
 

Lábazati sík átmenettel és átmenõ vakolat esetében a felületképzõ réteget a megnövekedett felfröccsenõ esõvíz-íigénybevétel figyelembevételével kell kiválasztani. A lábazati kialakítás során arra kell törekedni, hogy minél kisebb esõvíz teher kerüljön a lábazatra. (Nagy gondot kell fordítani a megfelelõ esõvíz elvezetés kiépítésére.)

 

A szigetelt lábazat talajjal való találkozásának kialakítása során a talajba vezetett hõszigetelõ lemezek alsó részét a felszín alatt kb. 15 cm-rel ferdén le kell vágni. Az erõsítõ réteget a ferde lezáró síkra is rá kell vezetni.

 

A felületképzõ réteg kialakítása után egy 20-30 cm széles geo textíliával kell a véget lezárni, majd erre egy mechanikai sérülések ellen védelmet nyújtó dombornyomott mûanyag lemezt kell felhordani.
Ezt követõen lehet kialakítani a járda és a lábazat közötti kavicságyat.

 

Szigetelõlemezek felületre történõ felragasztása során be kell tartani az alkalmazott ragasztó csomagolásán lévõ utasításokat. Fontos, hogy a ragasztó alkalmas legyen a alkalmazott szigetelés felragasztására!

 

A felhordandó tapasz mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy az alapfelület tûréseinek és a ragasztó rétegvastagságának figyelembe vételével, legalább 40 % érintkezési felület alakuljon, ki vagyis a lap felületének 40%-ban tapadjon a ragasztóval a fogadó felületre.

 
Ez úgy nevezett pont perem módszerrel érhetõ el: - tapaszt a szigetelõ lemezek hátoldalának szélein körbe, kb. 5 cm széles csíkban, hernyószerûen a közepén pedig legalább három, tenyérnyi foltban kell felhordani. A tapaszt sík alapfelület esetén a hõszigetelõ lemezek teljes felületére is fel lehet hordani, 10 mm-es fogazású glettvassal.